Ranking University Country Total
1 National Taipei University of Technology 5689
2 University of the Arts London 4333
3 Instituto Nacional de Antropologia e Historia 2489